10 tips for bedre likviditet!

10 tips for bedre likviditet er noe alle kan ha godt av. Svak likviditet er en av hovedårsakene til at små og mellomstore bedrifter går konkurs, og det vil kreve kontinuerlig overvåkning og tiltak for å opprettholde en god kontantstrøm. En sunn likviditet er essensielt for å opprettholde daglige operasjoner og håndtere uventede utgifter.

Her er 10 praktiske tips som kan hjelpe deg med å forbedre likviditetsstyringen i din bedrift:

  1. Overvåk likviditetsgradene: Hold øye med Current Ratio, Quick Ratio og Cash Ratio. Disse forholdene hjelper deg med å vurdere selskapets evne til å betale kortsiktige forpliktelser.
  2. Stram opp din policy for kreditt: Vær selektiv med å gi kreditt til kunder. Juster kredittbetingelser og følg opp utestående fordringer nøye.
  3. Forbedre debitorstyringen: Reduser antall ubetalte fakturaer ved å sende påminnelser og etablere en klar faktureringsprosess.
  4. Optimaliser lagerbeholdningen: Unngå overflødig varelager som binder opp kapital. Bruk Varelagerets omløpshastighet for å finne riktig balanse.
  5. Forhandlinger med leverandører: Forsøk å forhandle frem bedre betingelser med leverandørene, som lengre betalingsfrister eller rabatter for tidlig betaling.
  6. Effektiv kostnadskontroll: Identifiser unødvendige kostnader og kutt dem der det er mulig. Dette frigjør midler som kan brukes mer strategisk.
  7. Bygg opp en likviditetsreserve: Opprett en buffer med kontanter som kan brukes i tilfelle uforutsette hendelser.
  8. Bruk av teknologi: Implementer et økonomisystem som gir deg sanntidsdata om økonomien din, slik at du kan ta beslutninger basert på fakta.
  9. Utforsk finansieringsmuligheter: Vurder ulike finansieringsalternativer som kan gi deg tilgang til ekstra kapital når du trenger det.
  10. Scenarioanalyse og planlegging: Utfør scenarioanalyser for å forstå hvordan endringer i markedsforhold kan påvirke likviditeten. Lag en plan for å håndtere ulike utfall.

Å forbedre likviditetsstyringen er ikke bare viktig for daglig drift, det gir også økt økonomisk fleksibilitet. Ha disse tipsene i bakhodet mens du tar kontroll over din bedrifts likviditet.

Få bedre økonomisk innsikt og lær mer på Capassa.com/Akademi.

Capassa – Din Digitale CFO er den ideelle løsningen for små og mellomstore bedrifter som ønsker å få oversikt og kontroll over sin økonomi på en enkel og effektiv måte. Få hjelp til å håndtere regnskapstall og visualisere dem gjennom brukervennlige grafer og nøkkeltall. Enten du er daglig leder, styremedlem eller investor, gir applikasjonen deg tilgang til viktig innsikt når som helst og hvor som helst.

Har du spørsmål eller ønsker mer innsikt? Besøk Capassa – Din Digitale CFO for ytterligere veiledning og ressurser.