bla

Capassa vant pitch- og utvelgelseskvelden

Capassa var blant de 5 selskapene som vant pitch- og utvelgelseskvelden hos TheFactory, og er nå valgt ut til å delta i akseleratorprogrammet i ytterligere to måneder.

Demoday
Marit Wetterhus – CEO of Capassa