bla

Capassa vant TheFactory våren 2018

Capassa vant førsteprisen i TheFactorys akseleratorprogram våren 2018. Takk til alle mentorene, lederne, tidligere deltakere fra TheFactory og personalet for all deres hjelp og støtte!

Gründere 1