fbpx

Capassa Score

Hvordan gjør bedriften din det sammenlignet med resten av bransjen?

Capassa Score er et vurderingssystem som gir bedrifter en helhetlig vurdering av sin økonomiske tilstand. Ved hjelp av avanserte algoritmer og kunstig intelligens gir Capassa Score verdifull innsikt for informerte beslutninger og langsiktig suksess.  

Hvordan fungerer det?

1.

2.

3.

Capassa Score rangerer bedriften din fra 0-10 basert på ulike kategorier. Kategoriene inkluderer bedriftsinformasjon og endringer, økonomiske nøkkeltall og KPIer. 

Scoren oppdateres automatisk hver måned og fungerer som en indikator på din bedrifts prestasjoner i forhold til andre bedrifter i bransjen ved bruk av benchmarking.

Resultatet gir en innsikt i bedriften sin økonomiske tilstand, og hjelper med å identifisere områder der forbedring kan gjøres. Den kan være nyttig for investorer, finansinstutisjoner eller andre interessenter som ønsker å vurdere bedriftens økonmiske potensial og risiko. 

Hvorfor er den nyttig?

1. Økonomisk innsikt

Capassa Score gir SMB-er en dypere forståelse av deres egen økonomiske helse. Ved å vurdere ulike økonomiske faktorer og parametere, gir scoren en objektiv vurdering av bedriftens lønnsomhet, likviditet, gjeldsbelastning og betalingsevne. Dette gir SMB-er innsikt i hvilke områder de kan forbedre og hjelper dem med å ta informerte økonomiske beslutninger.

3. Kredittvurdering og finansiell tillit
2. Kredittvurdering og finansiell tillit

Capassa Score kan også være nyttig for eksterne interessenter, som investorer, finansinstitusjoner eller leverandører, som ønsker å vurdere en SMBs økonomiske potensial og risiko. En høy score kan bidra til å bygge tillit og forbedre SMB-ens kredittverdighet, noe som kan åpne dører for finansieringsmuligheter, bedre betingelser eller samarbeidsmuligheter.

2. Identifisere risikoer og utfordringer
3. Identifisere risikoer og utfordringer

Capassa Score kan hjelpe SMB-er med å identifisere potensielle økonomiske risikoer og utfordringer. En lav score kan indikere problemer som lav lønnsomhet, høy gjeldsbelastning eller likviditetsproblemer. Ved å være klar over disse utfordringene kan SMB-er ta nødvendige tiltak for å håndtere dem og styrke sin økonomiske posisjon.

4. Benchmarking og sammenligning

Capassa Score gir SMB-er muligheten til å sammenligne sin økonomiske ytelse med bransjestandarder og benchmark-data. Dette gjør det mulig for bedriften å få innsikt i hvordan de presterer sammenlignet med sine jevnaldrende og identifisere områder der de kan styrke seg for å være mer konkurransedyktige.

Poengsum

Farge
Mørkerød
Rød
Oransje
Grønn
Mørkegrønn
Forklaring
Stort forbedringspotensiale
Forbedringspotensiale
Gjennomsnittlig
Bra
Utmerket
Poengsum
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 10

Faktorer som påvirker scoren

Informasjon om selskapet
 • Alder
 • Type selskap
 • Industri
 • Trekkraft på sosiale medier
 • Tilbakemelding fra kunder
Endringer i selskapet
 • Toppledelse og styret
 • Firmanavn
 • Revisor
 • Regnskapsfører
Finansielle tall og forholdstall
 • Kontanter og likvide midler
 • Fortjenestemarginer
 • Arbeidskapital
 • Kapitaldekning
 • Samlet opptjent egenskapital
Ledelsen og styret
 • Betaler og sender ut fakturaer før fristen
 • Styrelederens alder og nettoinntekt
 • Konsernsjefens resultat
 • Informasjon om styreleder og administrerende direktør
 

Sjekk selskapet ditt sin Capassa Score!

Ønsker du å sjekke selskapet ditt sin Capassa Score? Fyll ut skjemaet og få tildelt en poengsum som forteller hvor bra selskapet ditt gjør det.

Capassa Scoren bruker data fra regnskapet ditt, offentlig tilgjengelige data, og andre datapunkter for å beregne poeng. Ingen data deles med andre uten ditt samtykke.

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.