Frister Regnskapsåret 2023

Årets regnskapsfrister

Det kan være mye å huske på når det kommer til frister og innlevering av diverse regnskap. Å holde seg ajour med disse fristene vil ikke bare sikre etterlevelse av juridiske forpliktelser, men også gi deg et solid fundament for å ta viktige forretningsbeslutninger i tiden som kommer. For en utfyllende liste over absolutt alle frister som kan påløpe finner du informasjon om dette her. Under kommer det en liste over de viktigste og vanligste fristene du som bedriftseier må forholde deg til!

Aksjonærregisteroppgaven

Frist: 31. januar
Hvem: Alle AS.

Mva-frister

Mva (annenhver måned) 
Frist: 10. apr. / 10. jun. / 31. aug. / 10. okt. / 10. des. / 10. feb
Hvem: Alle mva-registrerte som ikke har årlig mva.

Mva (årlig)
Frist: 10. mars
Hvem: Alle som har årlig mva.

Årlig mva er noe foretak med under 1 million i årlig omsetning kan søke om.

A-melding

Frist: Hver måned (innen den 5. påfølgende måned).
Hvem: Alle som utbetaler lønn.

Næringsoppgave og skattemelding

Frist: 31. mai 
Hvem: Alle som har tjent over 50.000kr

Man kan søke om utsettelse til 30. juni, men da må søknaden sendes innen 31. mai.

Årsregnskap

Frist: 31. juli 
Hvem: AS, ASA, NUF og stiftelser

Merk at årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Det betyr at årsregnskapet for 2022 skal godkjennes senest 30.juni.