Her er de nye reglene for næringsdrivende for inntektsåret 2023!

Fra og med 1. januar 2023 ble det innført nye regler fra finansdepartementet. I denne artikkelen finner du en oversikt over de viktigste, som gjelder for næringsdrivende. 

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter på over 750 000
Det er nå innført 5% ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000. Den ekstra avgiften skal kun beregnes fra den kalendermåneden der beløpsgrensen overskrides, for den delen som overskrider beløpsgrensen. Jf. Folketrygdloven § 23-3 med forskrifter, er beregningsgrunnlaget grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. 

I følge §2 i forskriften om ekstra arbeidsgiveravgift beregnes det ikke arbeidsgiveravgift på premiebetaling og tilskudd til kollektiv pensjonsordning.

I tilfeller der en arbeidstaker arbeider for flere registrerte underenheter kan denne ekstra arbeidsgiveravgiften rapporteres samlet på den virksomheten der hovedenheten er registrert. 

Dersom en ansatt har flere arbeidsgivere, ser man på ansettelsesforholdene hver for seg. Dersom stillingen bevisst er delt opp innenfor samme arbeidsgiver for å unngå den ekstra arbeidsgiveravgiften, f.eks i et konsern, kan dette føre til gjennomskjæringer fra Skatteetaten. Dette betyr at flere ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver vil bli sett på samlet


Dette er for deg som har lønnskjøring internt:

  • Først sjekk med systemleverandør om endringene automatisk vil beregnes i deres lønnssystem, samt vær bevisst på lønnsartoppsett
  • Kontroller også at ekstra arbeidsgiveravgift er regnet med i lønnsavstemmingene. Regnskap Norge kommer til å oppdatere og legge ut et nytt avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift som tar hensyn til dette i KS Komplett før slutten av januar 2023.

Det kan lønne seg å revurdere bonusordninger
For de bedriftene som har faste bonusordninger, eller følger en praksis med å ta ut bonus på slutten av året, kan dette være aktuelt å vurdere. Det kan fra 2023 anbefales å undersøke andre muligheter for insentivmodeller, ta ut i utbytte i istedenfor bonuser en kombinasjon, eller kanskje det fortsatt lønner seg med bonus.   

MVA på el-biler over 500 000kr
Fra og med 1.januar 2023 innføres det nå merverdiavgift på elektroniske personkjøretøy. Dette gjelder for den delen av kjøpesummen som overstiger beløpet på 500 000 kroner. Fra samme dato oppheves i tillegg fritaket for omsetning av elbilbatterier. 

Merk dere også at den særskilte rabatten for elbiler som har vært for firmabeskatningen oppheves nå, slik at elbiler likestilles med bensin- og dieselbiler.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter 
Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter gjelder fra og med 6. oktober 2022 hvor det forekommer en økning i mv. fra 1,6 til 1,72. For renteinntekter fra selskapet til personlig skatteyter gjelder oppjusteringen fra og med inntektsåret 2023. 

Pensjon fra første krone for næringsdrivende
Reglene endres også for frivillige innskuddspensjonsordninger. Dette betyr at selvstendige næringsdrivende, frilansere mv. nå får adgang til skattefavorisert sparing fra første tjente krone. 

For mer informasjon besøk regjeringen sin side