Capassa Academy 1

Starte eget selskap

«Bygg dine drømmer, eller noen vil ansette deg til å bygge deres»

Farrah Gray

I denne artikkelen får du en enkel og oversiktlig måte å begreper på og tenkemåter du bør være oppmerksom på når du vurderer å starte egen bedrift. I oppstartsfasen er det flere oppgaver som må krysses av, noe denne artikkelen ser nærmere på. Vær oppmerksom på at all informasjon i denne artikkelen er basert på norsk lov og organisasjonsstruktur.

Før du starter ditt eget selskap er det viktig at du planlegger godt og fokuserer på det markedet du ønsker å gå inn på. For at etableringen skal gå smertefritt bør du stille deg selv spørsmål som hvor du er, hvor du vil være, hva det vil koste, hvorfor du har valgt en slik idé, og hvordan vil du lykkes?

Det er mye du må avklare før du starter en bedrift. Du må blant annet finne ut hvilket marked og kundegrupper du ønsker å selge tjenesten/produktet ditt til, og hvordan det skal gjøres. Det er også viktig at du vurderer om kunden vil kjøpe av deg og om du i det hele tatt vil tjene penger på et salg. Samtidig må du vurdere hvorfor du ønsker å investere i akkurat det du planlegger å investere i, og hva som er drivkraften bak. Det vil da være viktig at du tar en personlig avklaring av deg selv og ditt ståsted, parallelt med at du utvikler ideen din.

Når produktet ditt er på markedet, må bedriften din vise et originalt engasjement utover å tjene penger, mens kundene dine tror på produktet ditt. Det er derfor viktig at du utvikler en god forretningsidé i planleggingsfasen, da den vil være til stor hjelp og hjelp for å fortsette virksomhetens gang. I dette tilfellet kan det være lurt å ha satt opp en plan for selskapets fremtid.

Hvordan etablere et aksjeselskap (AS) / enkeltpersonforetak (ENK)

Hvis du har en god idé og ønsker å starte ditt eget selskap, er det en del ting du må ta tak i før selskapet er i drift. Det er derfor viktig at du har god innsikt i hva som må gjøres, og de ulike mulighetene du har. Prosessen er ikke spesielt krevende, og i det følgende tar vi deg gjennom de ulike stegene.

Velg selskapsform

Det første valget du må ta er hva slags selskap du ønsker å etablere. Som oftest vil gründere være usikre på om det er best å starte et aksjeselskap (AS) eller et enkeltpersonforetak (ENK), men du kan også etablere et ansvarlig selskap (ANS/DA) eller et samvirkeforetak (SA). AS og ENK har hver sine fordeler og ulemper, og det finnes ikke noe fasitsvar på hvilken type bedrift man bør etablere. Det er derfor vesentlig at man er godt kjent med rammebetingelsene til de to selskapsformene. Hvilken selskapsform du velger vil blant annet avhenge av om du ønsker å bli ansatt i egen bedrift, hvor stor risiko du vil ta, hva slags omfang det dreier seg om, og hvor mange eiere selskapet skal ha. Det er mulig å endre selskapsform i etterkant, men du vil ikke nødvendigvis kunne beholde organisasjonsnummeret ditt.

I den følgende artikkelen velger vi å fokusere på ENK og AS, da flertallet (80-90%) av nye selskaper innehar en av disse selskapsformene.

Aksjeselskap (AS)

For å starte et AS står det i aksjeloven at du skal bidra med 30 000 kroner i aksjekapital ved stiftelse av aksjeselskap. Dette følger av at selskapet skal kunne stå for dekning av gjeld og andre forpliktelser og da må ha noe kapital i selskapet. Et AS regnes som en egen juridisk enhet, og som eier er du ikke ansvarlig for mer enn innbetalt aksjekapital. Eier(e) må likevel kunne forvente at det må stilles ytterligere sikkerhet dersom aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Aksjekapitalens funksjon er at aksjeselskapets kreditorer skal ha en viss sikkerhet. Aksjekapitalen kan brukes av selskapet til å foreta investeringer, men det skal sikre at det har betalingsevne og forsvarlig egenkapital. Ved etablering av AS bør du derfor i tillegg til aksjekapitalen også ha penger som kan dekke kostnadene til aksjeselskapet (fri egenkapital).

Mer om aksjekapital -> https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjekapital/

Siden det kommer med begrenset ansvar, er fleksibelt, og er mulig å handle aksjer, er AS et godt og foretrukket alternativ for deg som ønsker å ha flere eiere med på laget og en mulighet til å få investorer til å investere i din bedrift.

For å få dypere innsikt og informasjon om hva som følger av et AS, er aksjeloven en nyttig kilde.

Aksjeloven -> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44

Enkeltmannsforetak (ENK)

For å kunne registrere et enkeltpersonforetak må du drive næringsvirksomhet. For at din aktivitet skal godkjennes som virksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Dette fordi den over tid skal kunne gi overskudd. Dersom aktiviteten din oppfyller kravene, vil skattemyndighetene mest sannsynlig vurdere aktiviteten for næringsvirksomhet.

Mer om kravene til virksomhet -> https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/arbeidstaker-eller-naringsdrivende/

Skal du velge en AS eller en ENK?

En av de viktigste forskjellene mellom et AS og en ENK er hvor det juridiske ansvaret ligger. Et AS regnes som en egen juridisk enhet, mens det i et ENK selv er juridisk ansvarlig for selskapet. Et AS skal blant annet forholde seg til aksjelovens krav til generalforsamlinger og styremøter, samt levere årsregnskap og aksjonærregisteroppgave til myndighetene hvert år. I en ENK er det ikke så mye man har å forholde seg til. Det er ingen startkapitalkrav i en ENK. Et AS regnes som en egen juridisk enhet, og som eier er du ikke ansvarlig for mer enn innbetalt aksjekapital. Eier(e) må likevel kunne forvente at det må stilles ytterligere sikkerhet dersom aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Ved å velge AS vil risikoen for negative tider i fremtiden tære på selskapets skuldre og ikke dine egne. Samtidig ønsker du større frihet i en ENK men må også ta risikoen som følger med å være personlig ansvarlig for selskapet.

Hensyn du bør ta før du velger selskapsstruktur

Bestyrer du en ENK på egenhånd er du ikke ansatt og mottar ikke lønn, men du har rett til å disponere selskapets overskudd og kan ta private uttak. Det du får som skattepliktig inntekt er eventuelt overskudd fra selskapet. I tillegg betaler du kun arbeidsgiveravgift dersom du ansetter noen. Du vil da bli ansett som arbeidsgiver og må følgelig betale arbeidsgiveravgift og lønn til arbeidstakeren.

En av hovedgrunnene til at mange foretrekker ENK fremfor AS er at de slipper å betale arbeidsgiveravgift, da det er obligatorisk for alle som har AS. Hvor mye det vil avhenge av hvor i Norge selskapet holder til og hvilken bransje det tilhører.

Når bør du velge AS?

Er du usikker på om du skal starte et ENK eller et AS, bør du vurdere selskapets fremtidige vekst. Hvis du tror selskapet vil oppnå økonomisk vekst, vil den finansielle risikoen øke tilsvarende, da selskapets utgifter til ansatte og gjeld vil øke, i tillegg til behovet for investorer. En ENK i et slikt tilfelle er lite ideelt, da det kun er du som kan være eier, noe som gjør det komplisert dersom du har behov for investorer som ønsker eierskap i din bedrift gjennom aksjer.

Skal du etablere et selskap sammen med flere eiere, har et ønske om fremtidige investorer, og må ha ansatte på et tidspunkt, er det mest ideelt med et AS. Du vil da minimere ditt personlige ansvar overfor selskapet, og kan være mer tilpasningsdyktig, da aksjer i selskapet potensielt kan omsettes. Samtidig kan du være ansatt i bedriften, og være likestilt med andre ansatte når det gjelder sosiale rettigheter.

Finn det perfekte navnet til din bedrift

Det er viktig at du finner et godt firmanavn slik at din bedrift blir lagt merke til. For at kunder og andre skal huske akkurat din bedrift og det du driver med, er et riktig navn ekstra avgjørende.

Mange tenker at det er viktig å velge et navn som beskriver hva bedriften driver med, mens andre går for mer abstrakte navn. Coop, IKEA og Apple er store selskaper som har gått for abstrakte navn. Mange mindre bedrifter fokuserer ofte på geografisk plassering og bransjeprofil, og velger derfor vanligvis et beskrivende navn. Det er som regel mest hensiktsmessig å ha et beskrivende navn, da det både er informativt og gir klare assosiasjoner til hvem du er og hva du driver med. Det finnes likevel ikke noe fasitsvar på hva du bør velge som navn på bedriften din, og ofte kan tilfeldigheter føre til at bedriften din ender opp med å få navnet den nettopp har fått.

Samtidig kan beskrivende navn føre til komplikasjoner. En annen bedrift har også rett til å velge et navn som ligner ditt, og det kan da være krevende å skille seg ut. Registrerer du for eksempel din bedrift som Bilvaskgutta AS, kan noen andre registrere Bilvaskguttene AS, og en bedrift som heter Toten Bilopphøggeri AS må bo sammen med at noen andre velger navnet Toten Bilopphuggeri AS.

Navn basert på stedsnavn eller bransjer kan videre føre til komplikasjoner ved utvidelse av dekningsområde og produktspekter. Trøndelag Bilservice AS vil for eksempel ikke være det mest optimale navnet for en bedrift som ønsker å etablere seg i Bergen.

Du bør forsikre deg om at navnet reflekterer identiteten du vil at bedriften din skal assosieres med, og at den ikke kan forveksles med noe annet. I tillegg bør du før du bestemmer deg for et navn ha sjekket om domenenavnet du ønsker er tilgjengelig, og om andre ikke har rettighetene til navnet du har valgt, for eksempel varemerkerettighetene.

Husk å sjekke om navnet er tilgjengelig

Inne på navnesok.no kan et søk avklare om navnet du ønsker som navn på din bedrift er tilgjengelig som domenenavn, firmanavn, og varemerke. Navnesøk er et samarbeid mellom Norid, Brønnøyundregistrene og Patentstyret for å gjøre det effektivt å finne ut om et navn er tilgjengelig.

Takk for at du leste gjennom artikkelen vår og lykke til med å starte din neste virksomhet.