Capassa konsulent

Vi kan hjelpe deg med sky, sikkerhet, automatisering og IT-infrastruktur!

Capassa har mye erfaring og kunnskap innen områdene sky, sikkerhet, automatisering, IT-infrastruktur og Datasenter. Hvis din bedrift er i ferd med å designe eller utvikle noe innenfor disse feltene, ikke nøl med å kontakte oss.

Capassas konsulenter jobber og gir råd innen skyløsninger og IT-infrastrukturområder som nettverk, databehandling, lagring, backup og driftsverktøy. Vår styrke er å forstå kundenes behov og gjøre dem i stand til å ta sine løsninger fra tradisjonelle datasentre inn i skyen på en sikker og pålitelig måte. Vi er vant til å kombinere det kommersielle aspektet med det tekniske løsningsdesignet og vårt fokus er alltid å se den komplette IT-arkitekturen. Dette inkluderer et sikkerhetsfokus, sterk teknisk infrastruktur og kunnskap om prosjektledelse.

finance2

Les mer om de ulike feltene under

Det første fagfeltet vårt er det tradisjonelle datasenteret. Tjenestene Capassa leverer omfatter alle faser i livssyklusen og de ulike delene av datasenteret. Capassa kan hjelpe med alle elementene i denne syklusen;

Planlegging og design
Leverandørvalg og innkjøp
Implementering, bygging og klargjøring
Rull ut tjenester og applikasjoner
Drift, vedlikehold og støtte
Optimaliser og automatiser driften

Vårt neste ekspertiseområde er skylagring. Det er noen få nøkkelaspekter ved denne prosessen, og Capassa-teamet vil kunne hjelpe din bedrift med:

Lede kundeløsninger fra det tradisjonelle datasenteret til skyen ved å flytte, migrere konsolidere og/eller transformere nettverket, serverer, lagring, backup og støttetjenester.
Design og arkitektur på toppnivå
Rådgivning om beste praksis for design, arkitektur og konfigurasjon
Standardisering av konfigurasjon, implementering og endringsledelse
Lede implementeringer – lage prosjektplan, koordinere personell og gjennomføre
Installasjon av utstyr på stedet i samarbeid med underleverandører
Verifisering og testing av tjenestene

Cloud computing har blitt ryggraden i digitalisering og et kjernekrav for bærekraftig innovasjon i en moderne organisasjon. Det muliggjør raskere forretningstransformasjon ved å la organisasjoner få tilgang til og analysere data, samt ta ny funksjonalitet og forbedrede løsninger i bruk raskt og effektivt. Likevel, for millioner av fagfolk over hele verden, er den generelle forståelsen og kunnskapen rundt skyteknologi svak. For å virkelig utnytte potensialet til skyteknologi, må man revurdere alt man vet om IT. Det er her vi kan hjelpe.

Som en ledende nordisk leverandør av digitalisering og skyløsninger og i tett samarbeid med partnere i verdensklasse og ledende nordiske kunder, har vi ekspertisen til å hjelpe din organisasjon med å ta neste steg i å utnytte skyen i din IT-arkitektur.

Sikkerhet må bygges inn i alle nivåer av IT-infrastrukturen. Våre konsulenter har jobbet med de største norske og skandinaviske selskapene i årevis og har stor forståelse for de overordnede organisatoriske sikkerhetsrisikoene ved å anvende styring med risikostyring på tvers av alle eiendeler. Dette i kombinasjon med vår kunnskap om tilgangskontroll sikrer bedre beskyttelse av eiendeler, ansatte og informasjon; dine kritiske forretningsmuligheter.

Tjenestene våre inkluderer alle aspekter fra planlegging og konseptdesign til sikkerhetsstrategier, full designevne og implementeringsstøtte og sikkerhet. Uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet, er målet vårt å tilby en fullstendig integrert ende-til-ende-løsning som er sikker og innovativ i sin tilnærming til nye trusler og teknologier.

Sikkerhet er viktig når du transformerer kundeløsninger til sky. Kunnskap om kundeløsninger, infrastruktur og sikkerhet er avgjørende for en vellykket overgang.

De fleste organisasjoner er avhengige av informasjonsteknologi for å drive virksomheten sin, sikkerhetsgaranti er grunnleggende for det de gjør. Effektive kontroller er nødvendig for å redusere risiko. Virksomheten, og alle dens interessenter; kunder, leverandører, partnere og ansatte må ha tillit til kommunikasjonssystemene som brukes sammen med bevis på at delt informasjon er forsvarlig beskyttet.

Å forstå risikoene og vite hva du skal gjøre med dem er imidlertid akademisk med mindre du har reell operasjonell erfaring. Våre konsulenter har vært overordnet ansvarlige for sikkerheten for de største selskapene i Norge og Skandinavia, og sørget for at sikkerhetskontrollene er tilpasset formålet, korrekt implementert og forblir bærekraftige gjennom hele IT-livssyklusen.

Rådgivning om beste praksis for design, arkitektur, konfigurasjon og implementering
Revisjon av design, arkitektur og eksisterende datasentre, inkludert nettverk, databehandling, lagring, sikkerhetskopiering og støttetjenester
Teknisk test og verifisering
Nettverkshelsesjekk og analyse
Tjenestekravspesifikasjon
Ledelse eller rådgivende i RFQ/RFP-prosessen

Konktakt oss på capassa@capassa.com for spørsmål!