Likviditet

Hva er likviditet?

Likviditet er et begrep som beskriver hvor lett og raskt et selskap kan konvertere sine eiendeler til kontanter for å møte kortsiktige forpliktelser. Det er evnen til å betale regninger, gjeld og andre forpliktelser uten å forstyrre virksomhetens daglige drift.

Slik måler man det

Man kan måle sin likviditet med flere nøkkeltall, der de mest kjente metodene er:

·      Likviditetsgrad 1 – Current ratio. Les mer om det her

·      Likviditetsgrad 2 – Quick ratio. Les mer om det her

·      Likviditetsgrad 3 – Cash ratio. Les mer om det her

Hva brukes det til?

Likviditetsmålinger er avgjørende for å vurdere et selskaps evne til å møte kortsiktige forpliktelser og håndtere uforutsette utgifter. Det hjelper selskapet, kreditorer, investorer og interessenter med å vurdere selskapets økonomiske helse og risikoprofil. God likviditet gir økonomisk fleksibilitet og sikkerhet i forhold til å opprettholde kontinuerlig drift.

Tips for å håndtere likviditet

·      Overvåk likviditetsratiene regelmessig for å få tidlig innsikt i eventuelle likviditetsutfordringer.

·      Optimaliser varelagerstyring for å redusere bindende kapital og frigjøre kontanter.

·      Forbedre innfordring av kundefordringer for å fremskynde kontantstrømmen.

·      Ha en nøye plan for kapitalinnhenting og finansiell styring for å møte kortsiktige forpliktelser og sikre kontinuerlig drift.

 

Ved å ha god likviditet og effektiv kontantstyring, kan et selskap være bedre rustet til å møte sine økonomiske forpliktelser og ta muligheter for vekst og investeringer.

 

Hvis du er interessert i å øke din bedrifts likviditet, kan du få råd om det under disse artiklene:

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CEO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/