Likviditetsgrad 2 – Quick Ratio

Hva er quick ratio?

Likviditetsgrad 2 eller quick ratio er en finansiell nøkkelindikator som måler en virksomhets evne til å betale ned sine kortsiktige økonomiske forpliktelser ved å sammenligne de mest likvide omløpsmidlene med den kortsiktige gjelden. 

Quick ratio er en mer restriktiv likviditetsmåling enn current ratio, da den ekskluderer varelageret fra de mest likvide midlene. Dette hindrer at man medregner et varelager som ikke er lett omsettelig.

Slik regnes det ut

Quick ratio beregnes ved å dele omløpsmidlene fratrukket varelageret på den kortsiktige gjelden. Formelen er som følger:

 

Quick ratio = (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld

Hva brukes det til?

Quick ratio brukes til å vurdere hvor godt en virksomhet kan møte sine kortsiktige økonomiske forpliktelser uten å stole på salget av varelageret. Det gir innsikt i virksomhetens likviditet og evne til å håndtere kortsiktig økonomisk press på kort varsel.

Tips for å forbedre din quick ratio

1.    Øk likvide midler: Sørg for at virksomheten har tilstrekkelig mengde kontanter og likvide midler tilgjengelig for å møte kortsiktige forpliktelser.

2.    Forbedre innkreving av kortsiktige fordringer: Implementer effektive rutiner for fakturering, innkreving og oppfølging av utestående kundefordringer for å raskt omdanne dem til likvide midler.

3.   Reduser kortsiktig gjeld: Identifiser muligheter for å redusere den kortsiktige gjelden, for eksempel ved refinansiering eller forhandlinger med kreditorer.

4.   Kontroller varelageret: Optimaliser varelageret ved å unngå overbeholdning eller ineffektiv lagerstyring som kan binde opp likvide midler.

5.   Effektiv kontantstrømstyring: Implementer strategier for å sikre kontantstrømsoptimalisering, for eksempel stram kredittstyring og forbedret betalingspolitikk med leverandører.

6.   Forhandlinger med leverandører: Forhandle betalingsvilkår med leverandørene for å oppnå mer fleksible og gunstige betalingsbetingelser.

 

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/