Likviditetsgrad 3 – Cash ratio

Hva er cash ratio?

Cash ratio, også kjent som likviditetsgrad 3, er et finansielt nøkkeltall som brukes til å vurdere et selskaps evne til å møte kortsiktige forpliktelser med kontanter og kontantekvivalenter. Det måler mengden kontanter og kontantekvivalenter et selskap har til rådighet i forhold til sin kortsiktige gjeld.

Cash ratio er et mål på hvor godt et selskap er i stand til å betale sin kortsiktige gjeld med kontanter og kontantekvivalenter. I motsetning til likviditetsgrad 1 og 2 er dette en enda mer restriktiv metode for å måle sin likviditet. 

Slik regnes det ut

Cash ratio beregnes ved å dele selskapets kontanter og kontantekvivalenter med sin kortsiktige gjeld. Formelen er som følger:

 

Cash ratio = Kontanter og kontantekvivalenter / Kortsiktig gjeld.

Hva brukes det til?

Cash ratio brukes til å vurdere selskapets likviditet og evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser på kort varsel. Det gir innsikt i hvor godt selskapet er posisjonert til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer eller betalingsforpliktelser.

Tips for å tolke cash ratio

1.    Tilstrekkelig kontantdekning: En cash ratio på 1 eller høyere indikerer at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å dekke sin kortsiktige gjeld med kontanter. Dette antyder en sunn likviditetsposisjon.

2.    Lav kontantdekning: En cash ratio lavere enn 1 betyr at selskapet har begrenset likviditet tilgjengelig for å møte sin kortsiktige gjeld. Dette kan indikere en økonomisk utfordring eller behov for å forbedre kontantstrømmen.

3.   Sammenligning med bransjestandarder: Sammenlign cash ratio med bransjestandarder for å vurdere selskapets likviditetsposisjon i forhold til konkurrenter og bransjepraksis.

4.   Kontekstuell vurdering: Ta hensyn til selskapets spesifikke forhold, bransje og forretningsmodell når du tolker cash ratio. Noen bransjer og virksomheter kan kreve mer likviditet enn andre.

 

Cash ratio er en viktig indikator på selskapets likviditet, men det bør også vurderes sammen med andre faktorer som kontantstrøm, kredittpolitikk og driftssyklus for en helhetlig vurdering av selskapets likviditetsposisjon.

 

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.