Capassa sin historie

Capassa AS er en innovativ startup grunnlagt i 2018 av tre gründere med en visjon om å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å oppnå bedre finansiell innsikt. På denne siden kan du utforske vår spennende reise som oppstartsbedrift, samt våre fremtidsutsikter. Bli kjent med hvem vi er og oppdag hvilke mål vi har satt oss.

Tidslinje

2018

Capassa ble etablert og oppnådde suksess ved å vinne TheFactory Accelerator-programmet. Deres innovative løsninger og potensial ble anerkjent av Microsoft, og de ble akseptert som en del av Microsoft for Startups-programmet, der de også ble en offisiell Microsoft-partner. I tillegg fikk Capassa anerkjennelse for sin forskning og utvikling gjennom innvilgelsen av Skattefunn-støtte i både 2018 og 2019.

2019

I 2019 startet Capassa med å programmere, og ble stemt frem som det beste oppstartsselskapet i Norge. I tillegg har de mottatt betydningsfulle tilskudd fra Innovasjon Norge, som har bidratt til deres videre utvikling og vekst. Capassa har også blitt invitert til å holde foredrag ved viktige arrangementer som OECD, SHE og European Banking Federation. 

2019

I 2019 startet Capassa med å programmere, og ble stemt frem som det beste oppstartsselskapet i Norge. I tillegg har de mottatt betydningsfulle tilskudd fra Innovasjon Norge, som har bidratt til deres videre utvikling og vekst. Capassa har også blitt invitert til å holde foredrag ved viktige arrangementer som OECD, SHE og European Banking Federation. 

2020

Capassa etablerte plattformen sin og implementerte et internprogram. De mottok tilskudd fra Innovasjon Norge som bidro til deres videre utvikling. I tillegg ble de tildelt Skattefunn-støtte for både 2020 og 2021.

2021

Capassa lanserte plattformen på App Store, Google Play og Microsoft Marketplace. De deltok også i EYs innovasjonsprogram og hadde muligheten til å delta ved OECD. 

2021

Capassa lanserte plattformen på App Store, Google Play og Microsoft Marketplace. De deltok også i EYs innovasjonsprogram og hadde muligheten til å delta ved OECD. 

2022

Capassa pitchet på London Stock Exchange, inngikk avtaler med distribusjonspartnere, planla pilotprosjekter og fikk betydelig medieomtale. De ble også tildelt Skattefunn-støtte for 2022 og 2023. 

2023

For andre år på rad fikk Capassa anledning til å pitche på London Stock Exchange, denne gangen med formål om å innhente ekstern kapital til selskapet. Styret har ambisjoner om ekspandere ytterligere, og planlegger å ansette en Chief Commercial Officer (CCO) og en Chief Product Officer (CPO) for å styre lederteamet. 

2023

For andre år på rad fikk Capassa anledning til å pitche på London Stock Exchange, denne gangen med formål om å innhente ekstern kapital til selskapet. Styret har ambisjoner om ekspandere ytterligere, og planlegger å ansette en Chief Commercial Officer (CCO) og en Chief Product Officer (CPO) for å styre lederteamet. 

Visjon

Capassa er et selskap som er dedikert til å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å lykkes i dagens stadig mer digitaliserte og konkurransedyktige forretningsverden. Selskapet har en tydelig visjon om å styrke SMB-markedet ved å tilby verktøy og tjenester som forenkler og forbedrer økonomistyringen for disse bedriftene.

Visjonen til Capassa er å være den ledende plattformen for økonomistyring for SMB-segmentet. De ønsker å være en pålitelig og effektiv partner for bedrifter som strever med å administrere sine økonomiske prosesser. Capassas visjon inkluderer også å gjøre økonomistyring mer tilgjengelig og forståelig for SMB-bedriftseiere. 

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Altfor mange små og mellomstore selskaper (SMB) sliter finansielt. Når vi vet at SMB står for over 50% av verdiskapningen i den vestlige verden må vi gjøre noe.

Dette er hvorfor vi etablerte Capassa – Din Digitale CFO. En sikker applikasjon som sikrer finansiell innsikt på en smart måte og erstatter manuelt, gjentagende, ensformig og kjedelig arbeid slik at flinke ansatte kan bruke tiden sin på verdiskapning og proaktivt arbeid.

Marit Wetterhus, CEO

En annen viktig del av Capassas visjon er å drive innovasjon og utvikling innen økonomistyringsområdet. De ønsker å utnytte ny teknologi, som kunstig intelligens og maskinlæring, for å automatisere og optimalisere arbeidsflyten i økonomiprosesser. Ved å utnytte kraften i data og automatisering, kan Capassa hjelpe bedrifter med å spare tid, redusere feilmarginer og ta mer informerte økonomiske beslutninger.

Kort oppsummert er visjonen til Capassa å være den foretrukne økonomistyringsplattformen for SMB-markedet ved å tilby enkle, effektive og innovative løsninger som styrker bedrifters økonomiske tilstand og vekstpotensial.

Fremtidsutsikter

Capassa er posisjonert for en spennende fremtid med et sterkt fokus på å møte behovene til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i et skiftende marked. Vi tror at tiden er inne for en betydelig forandring i måten SMB-er administrerer sin økonomistyring på, og vi er overbevist om at teknologi er nøkkelen til denne transformasjonen.

I dagens digitale tidsalder er SMB-er i stadig større grad avhengige av teknologi for å oppnå konkurransefortrinn og sikre bærekraftig vekst. Det er her Capassa kommer inn. Vi har utviklet en innovativ plattform for økonomistyring som er skreddersydd for SMB-markedet. Vårt mål er å forenkle og forbedre økonomiske prosesser for disse bedriftene ved å tilby brukervennlige verktøy og tjenester som gir dem kontroll og innsikt i deres økonomi.

SMB-markedet

Det er viktig å merke seg det enorme potensialet som ligger i SMB-markedet. I Europa alene er det over 23 millioner SMB-er. Dette er en massiv målgruppe som har et presserende behov for effektive og brukervennlige løsninger for økonomistyring. Ved å tilby en plattform som gir verdi og forenkler arbeidsflyten, har vi muligheten til å nå ut til et bredt spekter av bedrifter og bidra til deres suksess.

Å investere i Capassa er å investere i fremtiden til SMB-markedet. Vi ser et stort markedspotensial, og vi er klare til å utnytte det. Med vår fokuserte tilnærming og innovative løsninger kan vi ikke bare hjelpe SMB-er med å administrere sin økonomi mer effektivt, men også gi dem verktøyene til å vokse, utvide og trives.

Fremtiden er teknologidrevet, og Capassa er godt rustet til å være en leder i denne utviklingen. Vi er dedikert til å fortsette å utvikle og forbedre vår plattform for å imøtekomme de stadig skiftende behovene til SMB-markedet. Gjennom investering i salgs- og markedsføringsteam, produktutvikling og styrking av vårt API-team, ønsker vi å posisjonere oss som den foretrukne økonomistyringsplattformen for SMB-er på globalt nivå.

Sammenfattende er Capassa klar til å utnytte de enorme mulighetene som finnes i SMB-markedet. Vi har en visjon om å være den ledende kraften i transformasjonen av økonomistyring for SMB-er ved å tilby en teknologidrevet og brukervennlig løsning. Ved å fokusere på bærekraftig vekst, nyskapende teknologi og et bredt markedspotensial, er vi optimistiske for fremtiden og ser frem til å levere verdifull støtte og løsninger til SMB-bedrifter over hele verden.

Bærekraftsmål

Bærekraft er en viktig verdi for Capassa, og vi er engasjert i å støtte flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom vår plattform for økonomistyring ønsker vi å legge til rette for bærekraftig økonomisk vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter. Ved å tilby brukervennlige verktøy og tjenester som forenkler administrasjonen av økonomiske prosesser, hjelper vi bedrifter med å øke sin produktivitet og effektivitet, samtidig som vi styrker likestilling, bærekraftig økonomisk vekst og jobbskaping. Vi forplikter oss til å fortsette å støtte disse bærekraftsmålene gjennom vår virksomhet og bidra til en mer rettferdig og bærekraftig fremtid.

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.