Nyheter

Sammenstillingsoppgave

Hvert år er du som arbeidsgiver nødt til å gi dine ansatte (inntektsmottaker) en sammenstilling av rapportert inntekt, fradrag og trekk for det foregående året innen 1 februar. Dette vil si at du som arbeidsgiver er pliktig å gi dine…

Les mer

Lær om Capassascoren

Lurer du på hvordan bedriften din gjør det sammenlignet med resten av bransjen? I denne artikkelen presenterer vi Capassascoren – et nyttig verktøy som gir deg et helhetlig syn på selskapet ditt. Capassascore – en motivasjonsfaktor for å ta bedre finansielle…

Les mer

Driftsmargin

Driftsmargin er en økonomisk nøkkelindikator som viser hvor mye av hver krone i inntekt som gjenstår etter at alle driftskostnader er trukket fra. Den kan beregnes som: Driftsmargin = (Driftsinntekter – Driftskostnader) / Driftsinntekter x 100% Med andre ord er…

Les mer

Tips til økt likviditet i bedriften

I tider med økonomisk usikkerhet og uforutsette hendelser, er likviditet en av de viktigste faktorene for å sikre økonomisk stabilitet og overlevelse. Likviditet, eller evnen til å raskt konvertere eiendeler til kontanter, blir ofte testet i perioder med økonomisk krise,…

Les mer