ROA – Avkastning på totalkapital

Hva er ROA?

ROA, eller avkastning på totalkapital, er et mål som viser hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til de totale eiendelene som er investert i virksomheten. Det gir innsikt i hvor effektivt ledelsen bruker eiendelene til å generere avkastning.

Slik regnes det ut

ROA beregnes ved å dele nettoresultatet (etter skatt) med gjennomsnittlig totalkapital i samme periode og deretter multiplisere med 100 for å få prosent. Formelen er som følger:

 

ROA = (Nettoresultat / Gjennomsnittlig totalkapital) * 100.

 

Gjennomsnittlig totalkapital beregnes ved å ta summen av totalkapitalen ved begynnelsen og slutten av perioden og dele den på 2.

Hva brukes ROA til?

ROA er et viktig mål for å vurdere selskapets lønnsomhet og effektivitet i bruk av eiendeler. Det hjelper investorer og interessenter med å evaluere hvor godt en virksomhet genererer avkastning på de totale eiendelene. Høy ROA indikerer at selskapet bruker eiendelene effektivt for å skape fortjeneste.

Tips for å forbedre ROA

1.    Forbedre lønnsomheten: Øk inntektene og/eller reduser kostnadene for å forbedre fortjenestemarginen.

2.    Effektiv eiendelsforvaltning: Optimaliser bruken av eiendelene, for eksempel ved å redusere lagerbeholdning eller forbedre utnyttelsen av produksjonsutstyr.

3.   Kostnadseffektivitet: Reduser driftskostnadene ved å identifisere ineffektive prosesser og implementere kostnadsbesparende tiltak.

4.   Optimal kapitalstruktur: Vurder balansen mellom gjeld og egenkapital for å sikre en effektiv bruk av kapitalen og redusere finanskostnadene.

5.   Investeringsbeslutninger: Ta informerte investeringsvalg for å sikre at eiendelene genererer forventet avkastning.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/