fbpx

2023

Balanseregnskap

Hva er et balanseregnskap? Balanseregnskapet er en av de viktigste finansielle rapportene som gir en oversikt over selskapets økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved kvartals- eller årsavslutningen. Det er oppbygd rundt ligningen: Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Denne ligningen reflekterer prinsippet om at selskapets eiendeler er finansiert av enten gjeld (lånte midler) eller […]

Balanseregnskap Read More »

10 tips for bedre likviditet!

10 tips for bedre likviditet er noe alle kan ha godt av. Svak likviditet er en av hovedårsakene til at små og mellomstore bedrifter går konkurs, og det vil kreve kontinuerlig overvåkning og tiltak for å opprettholde en god kontantstrøm. En sunn likviditet er essensielt for å opprettholde daglige operasjoner og håndtere uventede utgifter. Her

10 tips for bedre likviditet! Read More »