Avskrivninger

Hva er avskrivninger? Avskrivninger er en regnskapsmessig metode som brukes til å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Når en bedrift kjøper en eiendel som forventes å brukes i flere perioder, for eksempel bygninger, maskiner eller kjøretøy, kan ikke hele kostnaden av eiendelen tas som en kostnad i det året den er […]

Avskrivninger Read More »