Likviditetsgrad 1 – Current Ratio

Hva er current ratio? Likviditetsgrad 1 eller current ratio er et finansielt nøkkeltall som måler en virksomhets evne til å møte sine kortsiktige økonomiske forpliktelser ved å måle de mest likvide omløpsmidlene opp mot den kortsiktige gjelden. Current ratio gir innsikt i virksomhetens likviditet og evne til å betale ned kortsiktig gjeld med tilgjengelige midler. […]

Likviditetsgrad 1 – Current Ratio Read More »