EBIT – Driftsresultat etter avskrivninger

Hva er EBIT? EBIT står for Earnings Before Interest and Taxes, og det er et mål for en virksomhets lønnsomhet før rentekostnader og skatter blir trukket fra. EBIT representerer virksomhetens driftsresultat og gir innsikt i dens evne til å generere inntektene fra kjernevirksomheten før hensyntagen til rentekostnader og skatteforpliktelser. Slik regnes det ut EBIT beregnes […]

EBIT – Driftsresultat etter avskrivninger Read More »