fbpx

egenkapital

Egenkapitalandel

Hva er egenkapitalandel? Egenkapitalandelen i et selskap viser til hvilken prosentandel av eiendelene som er finansiert med egenkapital.   Egenkapitalandelen viser hvor avhengig et selskap er av finansiering gjennom gjeld eller annen fremmedkapital. En høy egenkapitalandel viser til et selskap som er mindre avhengig av gjeldsfinansiering, og en lav egenkapitalandel vil være en indikasjon på […]

Egenkapitalandel Read More »

Egenkapital

Hva er egenkapital? Egenkapitalen i en bedrift refererer til kapitalen som bedriftens eiere selv har bidratt med, eller opptjent gjennom reinvestering av inntjente midler.  Egenkapitalen deles inn i innskutt eller opptjent egenkapital. Disse to formene for egenkapital skiller seg ved at den innskutte egenkapitalen er tilført selskapet gjennom eiernes egne innskudd, og den opptjente egenkapitalen

Egenkapital Read More »