Egenkapitalandel

Hva er egenkapitalandel? Egenkapitalandelen i et selskap viser til hvilken prosentandel av eiendelene som er finansiert med egenkapital.   Egenkapitalandelen viser hvor avhengig et selskap er av finansiering gjennom gjeld eller annen fremmedkapital. En høy egenkapitalandel viser til et selskap som er mindre avhengig av gjeldsfinansiering, og en lav egenkapitalandel vil være en indikasjon på […]

Egenkapitalandel Read More »