Kostnader

Hva er kostnader? Vi kan enkelt si at en kostnad er alle utgiftene man har. Kostnader deles ofte inn i faste og variable kostnader, spesielt i forbindelse med produksjon.  De faste kostnadene vil allerede være fastsatt og vil forbli uendret selv om mengden varer som produseres vil variere. Eksempler på faste kostnader er lønn og […]

Kostnader Read More »