Likviditetsgrad 2 – Quick Ratio

Hva er quick ratio? Likviditetsgrad 2 eller quick ratio er en finansiell nøkkelindikator som måler en virksomhets evne til å betale ned sine kortsiktige økonomiske forpliktelser ved å sammenligne de mest likvide omløpsmidlene med den kortsiktige gjelden.  Quick ratio er en mer restriktiv likviditetsmåling enn current ratio, da den ekskluderer varelageret fra de mest likvide […]

Likviditetsgrad 2 – Quick Ratio Read More »