fbpx

resultatregnskap

Avskrivninger

Hva er avskrivninger? Avskrivninger er en regnskapsmessig metode som brukes til å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Når en bedrift kjøper en eiendel som forventes å brukes i flere perioder, for eksempel bygninger, maskiner eller kjøretøy, kan ikke hele kostnaden av eiendelen tas som en kostnad i det året den er […]

Avskrivninger Read More »

Resultatregnskap

Hva er et resultatregnskap? Et resultatregnskap, også kjent som en resultatoppstilling, er en finansiell rapport som viser en bedrifts inntekter, kostnader og overskudd (eller tap) i løpet av en bestemt periode. Det gir en oversikt over bedriftens økonomiske ytelse og lønnsomhet i løpet av rapporteringsperioden. Resultatregnskapet er en av de viktigste delene av en bedrifts

Resultatregnskap Read More »