ROA – Avkastning på totalkapital

Hva er ROA? ROA, eller avkastning på totalkapital, er et mål som viser hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til de totale eiendelene som er investert i virksomheten. Det gir innsikt i hvor effektivt ledelsen bruker eiendelene til å generere avkastning. Slik regnes det ut ROA beregnes ved å dele nettoresultatet (etter skatt) […]

ROA – Avkastning på totalkapital Read More »