ROE – Avkastning på egenkapital

Hva er ROE? ROE står for Return on Equity, og det er et mål for avkastningen en virksomhet genererer i forhold til egenkapitalen som er investert av aksjonærene. ROE er et viktig mål for å vurdere virksomhetens lønnsomhet og effektivitet med hensyn til egenkapitalen. Slik regnes det ut ROE beregnes ved å dele nettoresultatet (etter […]

ROE – Avkastning på egenkapital Read More »