Oktober: Måneden for sikkerhets-bevissthet

Oktober er National Security Awareness Month, og måneden øker bevisstheten om viktigheten av sikkerhet. Under pandemien, Covid-19, har det å jobbe hjemmefra blitt en realitet for mange av oss, og digitale tjenester øker. Det samme er angrepene. Sikkerhet er viktigere enn noen gang, og å være klar over konsekvensene og hvordan du kan unngå å […]

Oktober: Måneden for sikkerhets-bevissthet Read More »