fbpx

skatt

Egenkapital

Hva er egenkapital? Egenkapitalen i en bedrift refererer til kapitalen som bedriftens eiere selv har bidratt med, eller opptjent gjennom reinvestering av inntjente midler.  Egenkapitalen deles inn i innskutt eller opptjent egenkapital. Disse to formene for egenkapital skiller seg ved at den innskutte egenkapitalen er tilført selskapet gjennom eiernes egne innskudd, og den opptjente egenkapitalen […]

Egenkapital Read More »

Resultat etter skatt

Hva er resultat etter skatt? Resultat etter skatt, også kjent som nettoresultat, er fortjenesten en virksomhet oppnår etter å ha trukket fra alle skatter fra driftsinntektene. Det representerer den totale inntjeningen som er tilgjengelig for virksomheten etter å ha betalt alle driftskostnader, rentekostnader og skatter. Slik regnes det ut Resultat etter skatt beregnes ved å

Resultat etter skatt Read More »