ROCE – Avkastning på sysselsatt kapital

Hva er ROCE? ROCE, eller avkastning på sysselsatt kapital, er et mål som viser hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til den totale kapitalen som er investert i virksomheten.  Det inkluderer både egenkapital og gjeldskapital og gir innsikt i virksomhetens evne til å generere avkastning på all kapital som er benyttet. Slik regnes […]

ROCE – Avkastning på sysselsatt kapital Read More »