Burn Rate

Hva er Burn Rate?

Burn Rate refererer til hastigheten som et selskap bruker opp sin tilgjengelige kontantbeholdning for å finansiere driften før det oppnår positiv kontantstrøm fra virksomheten. Det kan også sees på som hvor mye penger et selskap taper per måned eller år. Burn Rate er ofte brukt i oppstartsselskaper og teknologiselskaper som ikke genererer nok inntekt til å dekke kostnadene sine.

Slik regnes det ut

Burn rate kan beregnes ved å ta endringen i kontantbeholdningen og dele på perioden.

 

Månedlig brutto Burn Rate kan også sees på som de månedlige driftskostnadene. Netto Burn Rate blir da den totale reduksjonen i kontantstrøm den måneden medregnet innskudd av kontanter bedriften måtte ha, altså:

(Omsetning – Varekostnad) – Brutto Burn Rate

Hva brukes det til?

Burn Rate gir selskapet og investorene innsikt i hvor lang tid selskapet kan fortsette driften før det må skaffe mer finansiering eller oppnå positiv kontantstrøm. Det kan også hjelpe selskapet med å forutsi hvor mye kapital som er nødvendig for å opprettholde driften frem til det når lønnsomhet.

Tips for å håndtere Burn Rate

·      Effektiv kostnadskontroll: Identifiser områder der kostnader kan reduseres eller optimaliseres for å forlenge driftsperioden.

·      Kapitalinnhenting: Søk etter nye finansieringsmuligheter eller investorer for å skaffe nødvendig kapital for å opprettholde virksomheten.

·      Fokuser på vekst: Jobb med å øke inntektene og redusere kostnadene for å nærme seg lønnsomhet raskere.

·      Overvåk kontantstrømmen nøye: Hold tett oppfølging på selskapets økonomiske situasjon for å unngå overraskelser og kunne gjøre nødvendige tilpasninger i tide.

 

Burn Rate er et viktig mål for oppstartsselskaper og selskaper i tidlig fase for å ha en klar forståelse av deres økonomiske helse og bærekraft. Det hjelper til med å planlegge for fremtidig kapitalbehov og tar avgjørende beslutninger for å sikre virksomhetens suksess.

På Capassa

Capassa gir deg hele tiden oppdatert oversikt over selskapets Burn rate. I denne utregningen er det presentert som månedlige tall, som viser hvor mye kontanter som brukes hver måned. En negativ burn rate indikerer at kontantbeholdningen til selskapet synker hver måned. En positiv burn rate indikerer at selskapet har en positiv kontantstrøm og aktivt bygger opp kontantbeholdningen. Det intuitive grensesnittet og de tydelige visualiseringene gir deg et klart bilde på hva din Burn Rate er. Prognosene vil også forutse hvilken utvikling den vil ha de neste månedene. Dette kan hjelpe deg med å nå dine mål i dag!

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CEO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.