Cash Runway

Hva er cash runway?

Cash Runway refererer til den beregnede tidsperioden et selskap kan fortsette driften uten å hente ytterligere kapital eller generere positiv kontantstrøm fra virksomheten. Det er en viktig indikator som gir innsikt i hvor lenge selskapet kan opprettholde sin nåværende drift uten å gå tom for kontanter.

Slik regnes det ut

Cash Runway beregnes ved å dele selskapets totale kontantbeholdning med selskapets gjennomsnittlige negative netto burn rate (månedlig eller årlig). Formelen er som følger:

Cash Runway = Total kontantbeholdning / Gjennomsnittlig burn rate

 

For å få en mer nøyaktig beregning av Cash Runway, kan man også inkludere fremtidige forventede kontantinntekter i beregningen.

Hva brukes det til?

Cash Runway er et viktig mål for å vurdere selskapets økonomiske bærekraft og finansielle helse. Det gir selskapet, investorer og interessenter en ide om hvor lang tid selskapet kan fortsette sin nåværende drift og hvor mye tid de har til å oppnå lønnsomhet, skaffe ny finansiering eller gjøre nødvendige tilpasninger i virksomheten.

Tips for å håndtere cash runway

·      Effektiv kostnadskontroll: Identifiser områder der kostnader kan reduseres eller optimaliseres for å forlenge Cash Runway.

·      Vurder nye finansieringsmuligheter: Utforsk alternative finansieringskilder for å skaffe nødvendig kapital og forlenge Cash Runway.

·      Fokuser på lønnsomhet: Jobb for å øke inntektene og redusere kostnadene for å nærme seg positiv kontantstrøm og øke Cash Runway.

 

Ved å nøye overvåke Cash Runway, kan selskapet bedre planlegge sin finansielle strategi og ta informerte beslutninger for å opprettholde virksomheten på lang sikt.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CEO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/