fbpx

Driftsmargin

Hva er driftsmargin?

Driftsmargin er en økonomisk nøkkelindikator som viser hvor mye av hver krone i inntekt som gjenstår etter at alle driftskostnader er trukket fra. Det kan også ansees som forholdet mellom driftsresultat og omsetning. Dette kan gi analytikere og investorer en idé om hvor lønnsom bedriften er.

Slik regnes det ut

Driftsmargin = (Driftsinntekter – Driftskostnader) / Driftsinntekter x 100%

Med andre ord er driftsmarginen en prosentandel av hvor mye inntektene overstiger driftskostnadene. Jo høyere driftsmargin, jo mer lønnsomt er selskapets drift.

For eksempel, hvis en bedrift har driftsinntekter på 1 million kroner og driftskostnader på 800 000 kroner, er driftsmarginen 20%. Dette betyr at for hver krone i inntekt har bedriften tjent 20 øre i overskudd etter at alle kostnader er trukket fra.

Hva brukes driftsmarginen til?

Driftsmargin brukes til å evaluere en bedrifts lønnsomhet og effektivitet ved å analysere hvor mye overskudd den skaper per krone i omsetning.

En høy driftsmargin indikerer at bedriften er i stand til å oppnå betydelig overskudd fra sine driftsaktiviteter, mens en lav driftsmargin kan indikere ineffektivitet eller høye kostnader i driften. Driftsmarginen kan sammenlignes med tidligere perioder for å se etter trender i bedriftens lønnsomhet, og den kan også sammenlignes med konkurrentene i samme bransje for å vurdere relativ lønnsomhet.

Tips til å forbedre driftsmarginen

For å gjøre det litt lettere har vi satt sammen noen råd som kan hjelpe med å forbedre driftsmarginen.

  1. Reduser kostnader: Identifiser og analyser nøye bedriftens kostnadsstruktur for å finne muligheter for kostnadsreduksjon. Dette kan inkludere å forhandle bedre priser med leverandører, effektivisere produksjonsprosesser, redusere unødvendige utgifter og optimalisere ressursbruken.
  2. Øk prisene: Vurder nøye prissettingen av produkter eller tjenester for å sikre at de er i tråd med bedriftens kostnadsstruktur og markedets verdioppfatning. Å øke prisene i tråd med kvalitet og verdi kan bidra til å øke inntektene og forbedre driftsmarginen.
  3. Øk salgsvolumet: Utforsk muligheter for å øke salget av produkter eller tjenester. Dette kan inkludere markedsførings- og salgsfremmende tiltak, utvikling av nye markeder eller segmenter, forbedring av kundetilfredshet og lojalitet, og utvidelse av produktsortimentet.
  4. Fokus på lønnsomme produkter/tjenester: Identifiser og fokuser på de produktene eller tjenestene som har høyere fortjenestemarginer. Prioriter ressursallokeringen og salgsinnsatsen til disse lønnsomme områdene for å øke bedriftens driftsmargin.
  5. Effektiviser driftsprosessene: Analyser og forbedre bedriftens driftsprosesser for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Dette kan omfatte implementering av teknologi, automatisering av oppgaver, optimalisering av lagerstyring og forbedring av arbeidsflyten.
  6. Overvåk og kontroller kostnader jevnlig: Etabler et system for kontinuerlig overvåkning og kontroll av kostnadene. Gjennomgå regelmessig kostnadsstrukturen og identifiser områder hvor kostnadene kan kuttes eller optimaliseres.

Husk at det er viktig å gjøre grundige analyser og vurdere bedriftens unike situasjon og bransjekontekst for å iverksette de mest relevante tiltakene for å forbedre driftsmarginen.

På Capassa

Vi i Capassa er opptatt av å gi deg full oversikt over utviklingen i driftsmarginen din, som du enkelt kan se i appen. Her er det også muligheter for å se hvordan driftsmarginen vil utvikle seg fremover med våre avanserte prognoseverktøy.

Vil du hvite mer om driftsmargin? Besøk https://help.visma.net/no_no/financial-overview/content/online-help/kpi-operating-margin.htm

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.