fbpx

EBIT – Driftsresultat etter avskrivninger

Hva er EBIT?

EBIT står for Earnings Before Interest and Taxes, og det er et mål for en virksomhets lønnsomhet før rentekostnader og skatter blir trukket fra. EBIT representerer virksomhetens driftsresultat og gir innsikt i dens evne til å generere inntektene fra kjernevirksomheten før hensyntagen til rentekostnader og skatteforpliktelser.

Slik regnes det ut

EBIT beregnes ved å trekke driftskostnader og avskrivninger fra virksomhetens totale inntekter.

Formelen er som følger:

 

EBIT = omsetning – varekostnad – lønnskostnad – andre driftskostnader – avskrivninger og amortiseringer

Hva brukes EBIT til?

EBIT er et viktig mål for å evaluere virksomhetens driftsytelse og lønnsomhet, uavhengig av finansieringsstruktur og skatteforpliktelser. Det gir investorer og interessenter innsikt i hvor godt virksomheten driver sin kjernevirksomhet og genererer inntekter.

Tips til å forbedre EBIT

1.    Kostnadseffektivitet: Gjennomgå og reduser driftskostnadene der det er mulig uten å gå på bekostning av kvaliteten eller effektiviteten.

2.    Øke inntektene: Identifiser muligheter for å øke salget, forbedre prisstrategier og diversifisere produkttilbudet for å øke inntektene fra kjernevirksomheten.

3.   Optimalisere driftsprosesser: Forbedre effektiviteten og produktiviteten i virksomhetens driftsprosesser for å redusere kostnadene og øke EBIT.

4.   Prissetting og marginforbedring: Vurder prissettingen nøye for å sikre at den er konkurransedyktig samtidig som den oppnår ønsket fortjenestemargin.

5.   Kostnadsstyring og budsjettering: Implementer effektive kostnadsstyringssystemer og utarbeid realistiske budsjetter for å sikre at driftskostnadene er i tråd med forventningene og optimalisere EBIT.

På Capassa

Ved å navigere deg frem til EBIT på Capassas applikasjon vil du finne full informasjon om nøkkeltallet samt prognoser på fremtidig utvikling av dette i din bedrift.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.