Rapporter

Hold oversikt over økonomien med automatiske, nøyaktige rapporter.
Rapport
Les mer ↓

La oss lage rapportene for deg

Resultatrapport

Resultatrapporter viser et sammendrag av bedriftens økonomiske aktivitet over en gitt periode.

Resultatrapporten er viktig for at bedriften selv, samt eksterne interessenter som kreditorer og investorer, skal vurdere bedriftens økonomiske ytelse. Rapporten kan avsløre viktige nøkkeltall om bedriftens prestasjoner, og kan sammenlignes over flere perioder for å studere utvikling. 

Med Capassa vil du automatisk kunne lage en resultatrapport med kun ett enkelt tastetrykk. Dette fjerner behovet for manuell datainnføring og reduserer risikoen for feil. Samtidig sparer du tid som du ellers kan bruke på bedriften. I tillegg får du en visuell presentasjon av resultatrapporten, bedriftens økonomiske utvikling og viktige nøkkeltall. Dette gjør bedriftens økonomiske resultater lettere å forstå.  

Resultatrapport
Resultatrapport
Balanserapport

Balanserapport

Få verdifull innsikt i bedriftens finansielle helse og stabilitet.

En balanserapport viser bedriftens økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt. Rapporten presenterer bedriftens eiendeler, og hvordan dette er finansiert i form av gjeld eller egenkapital.  

Rapporten gir en detaljert oversikt over bedriftens risikoprofil. Med Capassas automatiske balanserapport får du en oversiktlig presentasjon av din bedrifts økonomiske stilling og utvikling. I tillegg regnes viktige nøkkeltall automatisk ut og fremstilles på en måte som gjør det enkelt å forstå og vurdere bedriftens finansiering, gjeld, likviditet og mye annet. 

Balanserapport

Salgsrapport

Forstå markedstrender, kundepreferanser og for å ta informerte beslutninger.

En salgsrapport gir en detaljert oversikt over bedriftens salgsaktiviteter over en gitt periode. Rapporten spiller en nøkkelrolle i å sette og evaluere salgsmål. Capassas automatiske salgsrapport presenterer også nøkkelinformasjon som salgsvekst og arbeidskostnadsfordeling, og gir innsikt i hvilke produkter eller tjenester som er mest inntektsbringende. Dette er avgjørende for å justere salgsstrategier, forbedre kundeengasjement og optimalisere ressursbruk. 

Med Capassa kan bedriften automatisk generere disse rapportene, noe som sparer tid og reduserer risikoen for menneskelige feil. Denne automatiseringen gjør det enkelt for bedrifter å få tilgang til viktig salgsinformasjon, presentert på en forståelig måte, noe som igjen bidrar til å drive vekst og forbedre bedriftsresultater. 

Salgsrapport
Salgsrapport
Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.