Gjeldsgrad

Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad er en finansiell nøkkeltall som gir informasjon om forholdet mellom en virksomhets gjeld og dens egenkapital. Gjeldsgraden måler hvor stor andel av virksomhetens finansiering som kommer fra gjeldsfinansiering i forhold til egenkapitalfinansiering.

Slik regnes det ut

Gjeldsgrad beregnes ved å dele den totale gjelden med egenkapitalen og deretter multiplisere med 100 for å få prosent. Formelen er som følger:

 

Gjeldsgrad = (Total gjeld / Egenkapital) * 100

Hva brukes den til?

Gjeldsgraden brukes til å vurdere hvor mye av virksomhetens finansiering som kommer fra gjeldsfinansiering i forhold til egenkapitalfinansiering. Det gir innsikt i virksomhetens kapitalstruktur og risikonivå.

Tips for å forbedre gjeldsgraden

1.    Redusere gjeld: Identifiser muligheter for å redusere gjelden, for eksempel ved å betale ned lån eller restrukturere gjeld for å redusere den totale gjelden.

2.    Øke egenkapital: Tilfør mer egenkapital til virksomheten ved å tilføre mer kapital fra eierne eller aksjonærene. Dette vil bidra til å øke egenkapitalandelen og dermed redusere gjeldsgraden.

3.   Optimalisere kapitalstruktur: Vurder balansen mellom gjeld og egenkapital for å oppnå en optimal kapitalstruktur som passer til virksomhetens risikoprofil og behov. Dette kan innebære å balansere bruk av gjeldsfinansiering og egenkapitalfinansiering.

4.   Forbedre lønnsomhet: Forbedre virksomhetens lønnsomhet ved å øke inntektene, redusere kostnadene og forbedre driftseffektiviteten. Dette vil bidra til å generere mer overskudd og styrke egenkapitalen.

5.   Gjeldsrestrukturering: Vurder muligheten for gjeldsrestrukturering for å forbedre gjeldsprofilen og betingelsene for gjelden, for eksempel ved å refinansiere lån med lavere rente eller lengre løpetid.

6.   Riktig risikostyring: Vurder virksomhetens risikoprofil og sørg for at gjeldsnivået er i samsvar med virksomhetens evne til å håndtere risiko og møte fremtidige forpliktelser.

 

Ved å overvåke og styre gjeldsgraden kan virksomheten opprettholde en sunn kapitalstruktur og sikre at den er i stand til å håndtere gjeldsforpliktelser på en bærekraftig måte.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/