Sparetips

Vi er nå i en tidsepoke med høy inflasjon, høy styringsrente og det å sjekke bankkontoen kan gjøre litt ekstra vondt. Vi i Capassa har som mål å hjelpe, og spesielt i perioder hvor det er litt trangere kår. Derfor har vi samlet våre beste sparetips, for å sikre en stabil og voksende egenkapital i tiden fremover.

Nedfor finner du 15 små og 10 store sparetips:

 1. Reduksjon av strømforbruk ved å slå av elektroniske enheter når de ikke er i bruk.
 2. Optimalisering av bildeling for å redusere kostnadene for kjøring og parkering.
 3. Oppbevaring av data i skyen i stedet for på fysiske servere.
 4. Utnyttelse av salg og tilbud ved å kjøpe kontorutstyr og andre varer i store kvanta.
 5. Optimalisering av kontorspace ved å dele kontorer og møterom.
 6. Reduksjon av mat- og drikkekostnader ved å tilby gratis kaffe og te i stedet for å kjøpe fra en kafé.
 7. Bruk av internett for å kommunisere i stedet for å reise til møter eller sende post.
 8. Utnyttelse av interne ressurser, som frivillige eller eksperter på bestemte områder, for å redusere kostnadene for konsulentbistand.
 9. Bruk av energieffektive lyskilder for å redusere strømregningen.
 10. Vurdering av telefon- og internettabonnement for å sikre at bedriften betaler for kun de tjenestene den trenger.
 1. Vurdering av utskrifts- og kopieringsprosesser for å redusere papirbruken og kostnadene for forbruksmateriell.
 2. Reduksjon av transportkostnader ved å velge en mer miljøvennlig alternativ, som sykling eller kollektivtransport.
 3. Utnyttelse av interne utviklingsressurser for å skape nye produkter eller tjenester i stedet for å kjøpe dem fra en annen bedrift.
 4. Samarbeid med andre bedrifter for å dele kostnadene for felles ressurser, som kontorutstyr eller datamaskiner.
 5. Oppbevaring av viktige dokumenter elektronisk i stedet for å trykke dem ut og oppbevare dem på papir.
 1. Reduksjon av overheadkostnader: Bedrifter kan vurdere å redusere kostnader ved å kutte ned på unødvendige utgifter, for eksempel å eliminere unødvendig papirbruk eller redusere kostnadene for reise og underholdning.
 2. Effektivisering av prosesser: Bedrifter kan også spare penger ved å analysere og optimalisere sine interne prosesser, slik at de kan gjøre mer med mindre ressursbruk.
 3. Økt produktivitet: Ved å øke produktiviteten kan bedrifter øke sin inntjening og spare penger på langsiktig basis.
 4. Bruk av teknologi: Innføring av ny teknologi kan også hjelpe bedrifter med å spare penger ved å automatisere oppgaver og redusere menneskelig feil.
 5. Samarbeid med leverandører: Bedrifter kan også vurdere å inngå avtaler med sine leverandører for å få bedre priser på varer og tjenester.
 6. Håndtering av lønns- og prisstigning: Bedrifter bør vurdere å justere sine priser for å imøtekomme stigende lønns- og produksjonskostnader, slik at de kan opprettholde lønnsomheten.
 7. Diversifisering av inntektskilder: Bedrifter bør vurdere å diversifisere sine inntektskilder ved å utvide sitt produkt- eller tjenestesortiment, eller ved å ekspandere til nye markeder.
 8. Hedging av valutarisiko: Bedrifter som opererer i flere land eller som har utenlandske investeringer bør vurdere å hedge valutarisiko ved å kjøpe valutaterminer eller andre finansielle instrumenter.
 9. Reduksjon av gjeld: Bedrifter bør vurdere å redusere sin gjeldsbyrde ved å betale ned lån eller ved å refinansiere sine lån til lavere renter.
 10. Fokus på kostnadskontroll: Bedrifter bør fokusere på kostnadskontroll ved å revidere sine budsjetter regelmessig og ved å vurdere sine utgifter nøye for å sikre at de ikke bruker mer enn nødvendig.