Inntekter

Hva er inntekter?

Inntekter er de totale pengemidlene eller verdiene som en bedrift eller en person mottar som resultat av sine aktiviteter i en gitt periode. Inntekter kan komme fra forskjellige kilder, avhengig av om det er en bedrift eller en person. Vi skiller også mellom alminnelig inntekt, og finansinntekter.

 

For en bedrift kan alminnelige inntekter komme fra salg av varer eller tjenester. Dette kan inkludere inntekter fra direkte salg, abonnementsinntekter, lisensinntekter, royaltyinnbetalinger eller andre former for betaling for produkter eller tjenester som tilbys.

 

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle som er skattepliktige, både enkeltpersoner og selskaper. Alle inntekter som er skattepliktige, fratrukket alle fradragsberettigede utgifter, vil bli inkludert. Skattesatsen for selskaper er 22% per 2021.

 

Finansinntekter på den andre siden er det bedriften din får fra fordringer og investeringer av kapital, dvs. aksjeutbytte, renter og utbytte på aksjer i andre selskaper. Når du tar den positive gevinsten fra finansinntekter minus den negative gevinsten fra neste kontogruppe, vil du få selskapets økonomiske resultat.

 

For enkeltpersoner kan inntektene inkludere lønn, honorarer, salgsinntekter fra enkeltpersonforetak, profesjonelle gebyrer, leieinntekter, renteinntekter, utbytte fra investeringer og andre former for inntekter som genereres gjennom arbeid, investeringer eller eiendeler. For et selskap vil derimot utbetaling av lønn til ansatte sees på som en kostnad.

Hva brukes inntekter til?

Inntekter er en viktig komponent i en bedrifts eller en persons økonomi, da de bidrar til å dekke driftskostnader, betale lønn, generere overskudd og økonomisk vekst. Inntekter kan variere fra periode til periode og kan påvirkes av faktorer som etterspørsel, prising, markedsforhold, konkurranse og andre økonomiske og bransjespesifikke faktorer.

 

Det er helt avgjørende at en bedrift har nok inntekter til å overleve. Inntekter og utgifter er vanligvis knyttet sammen da over- eller underskuddet er inntekter minus utgifter.

Tips for å øke inntekter

For å gjøre det litt lettere har vi satt sammen noen råd for at din bedrift kan forbedre inntektene.

 

1.    Markedsføringsstrategi og kundetilfredshet: Utvikle en effektiv markedsføringsstrategi for å tiltrekke nye kunder og beholde eksisterende kunder. Identifiser kundenes behov og tilby verdifullt innhold, gode produkter/tjenester og en god kundeopplevelse. Økt kundetilfredshet kan føre til gjentatte kjøp og positive anbefalinger.

2.    Prissetting og verdiskapning: Vurder prissettingen av produktene/tjenestene for å sikre at de er konkurransedyktige, samtidig som de gir tilstrekkelig fortjeneste. Fokuser på å skape verdi for kundene gjennom unike funksjoner, kvalitet, kundeservice eller andre faktorer som skiller seg ut fra konkurrentene.

3.   Diversifisering av produkter/tjenester: Vurder å diversifisere produkt- eller tjenestetilbudet for å nå nye markeder eller utvide eksisterende kunders kjøp. Identifiser nye nisjer, utvikle tilleggsprodukter/tjenester eller tilpasse eksisterende tilbud for å møte endrede behov og preferanser hos målgruppen.

4.   Kundetilpasning og merverdi: Undersøk og forstå kundenes behov og tilpass produktene/tjenestene deretter. Identifiser tilleggstjenester eller -funksjoner som kan tilbys for å øke verdien for kundene. For eksempel kan det være muligheter for opplæring, vedlikehold, garantier, tilpassede løsninger eller abonnementsmodeller som skaper en kontinuerlig inntektsstrøm.

På Capassa

På Capassa vil du i vårt prognosedashboard hele tiden få oppdatert oversikt i din bedrifts inntekter. Appen vil gi deg råd og påminnelser slik at du holder nivået oppe for å nå dine budsjett- og prognosemål. På denne måten kan du holde deg oppdatert og raskt kunne prøve å implementere tiltak for å bedre din inntjening.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/