Kontantstrøm

Hva er kontantstrøm?

Kontantstrøm, cash flow på engelsk, refererer til bevegelsen av penger inn og ut av en virksomhet i en bestemt tidsperiode. Det representerer strømmen av kontanter som kommer inn fra salg av varer eller tjenester, samt utbetalinger som gjøres for driftskostnader, investeringer og finansieringsaktiviteter.

Kontantstrøm er den totale mengden penger som kommer inn og går ut av en virksomhet i løpet av en gitt periode. Den inkluderer både kontantinnstrømninger og kontantutbetalinger, og er en viktig indikator på selskapets likviditet og evne til å møte sine økonomiske forpliktelser.

Slik beregnes kontantstrømmen

Kontantstrøm beregnes ved å summere alle kontantinnganger og trekke fra alle kontantutbetalinger i en bestemt periode. Dette inkluderer kontantinnstrømninger fra salg av varer eller tjenester, kontantutbetalinger for lønn, driftskostnader, skatter, rentebetalinger, investeringer og finansieringsaktiviteter.

Hva brukes kontantstrøm til?

Kontantstrøm brukes til å evaluere selskapets likviditet, lønnsomhet og økonomiske helse. Det gir innsikt i selskapets evne til å generere tilstrekkelig kontanter til å møte driftsbehov, investeringer og betaling av gjeld. Kontantstrømanalyse hjelper beslutningstakere med å vurdere selskapets økonomiske styrke og ta informerte beslutninger om drift, investeringer og finansiering.

Tips for å øke kontantstrømmen

1.    Øk salgsinntektene: Implementer strategier for å øke salgsvolumet eller forbedre prisene på produkter eller tjenester for å øke kontantinngangen.

2.    Effektiviser kostnader: Identifiser kostnadsbesparelser og effektiviser driften for å redusere utbetalinger og forbedre kontantstrømmen.

3.   Forbedre debitorstyring: Reduser fordringenes omsetningstid ved å forbedre fakturerings- og innkrevingssystemer for å få inn kontantene raskere.

4.   Optimaliser lagerbeholdning: Unngå overbeholdning av lager som kan binde opp kontanter unødvendig. Optimaliser lagerbeholdningen for å møte kundenes behov uten å påvirke kontantstrømmen negativt.

5.   Optimaliser leverandørbetalinger: Forhandle betalingsbetingelser med leverandører for å utsette betalingen og opprettholde en positiv kontantstrøm i lengre tid.

6.   Planlegg investeringer og finansiering: Planlegg investeringer og finansieringsaktiviteter nøye for å sikre at kontantstrømmen er tilstrekkelig til å dekke behovene og unngå uforutsette likviditetsproblemer.

 

Ved å ha god kontroll over kontantstrømmen kan selskapet sikre en sunn likviditet og effektivt møte sine økonomiske forpliktelser. Kontantstrømanalyse bør gjøres jevnlig for å identifisere trender, identifisere områder for forbedring og ta beslutninger basert på selskapets økonomiske behov.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/