Likviditetsgrad 1 – Current Ratio

Hva er current ratio?

Likviditetsgrad 1 eller current ratio er et finansielt nøkkeltall som måler en virksomhets evne til å møte sine kortsiktige økonomiske forpliktelser ved å måle de mest likvide omløpsmidlene opp mot den kortsiktige gjelden. Current ratio gir innsikt i virksomhetens likviditet og evne til å betale ned kortsiktig gjeld med tilgjengelige midler.

Slik regnes det ut

Current ratio beregnes ved å dele de mest likvide omløpsmidlene med den kortsiktige gjelden. Formelen er som følger:

 

Current ratio = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Hva brukes det til?

Current ratio brukes til å vurdere hvor godt en virksomhet kan betale av sin kortsiktige gjeld ved hjelp av de mest likvide midlene. Det gir innsikt i virksomhetens evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser.

Tips for å forbedre current ratio

1.    Øk likvide omløpsmidler: Sørg for at virksomheten har tilstrekkelig mengde likvide midler, som kontanter og bankinnskudd, for å møte kortsiktige forpliktelser.

2.    Reduser kortsiktig gjeld: Identifiser muligheter for å redusere den kortsiktige gjelden, for eksempel ved refinansiering eller forhandlinger med kreditorer.

3.   Effektiv debitorstyring: Ha effektive rutiner for fakturering og innkreving av utestående kundefordringer for å redusere fordringenes omsetningstid og øke likvide midler.

4.   Kontroller varelageret: Optimaliser varelageret for å unngå overbeholdning eller ineffektiv lagerhåndtering, som kan binde opp likvide midler.

5.   Forbedre kortsiktig likviditetsstyring: Implementer effektive likviditetsstyringsstrategier, inkludert en nøye planlegging av betalinger og en tett oppfølging av kontantstrømmen.

6.   Forhandlinger med leverandører: Forhandle betalingsvilkår med leverandørene for å oppnå mer fleksible og gunstige betalingsbetingelser.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.