Resultat etter skatt

Hva er resultat etter skatt?

Resultat etter skatt, også kjent som nettoresultat, er fortjenesten en virksomhet oppnår etter å ha trukket fra alle skatter fra driftsinntektene. Det representerer den totale inntjeningen som er tilgjengelig for virksomheten etter å ha betalt alle driftskostnader, rentekostnader og skatter.

Slik regnes det ut

Resultat etter skatt beregnes ved å trekke skatt fra driftsresultatet. Formelen er som følger:

 

Resultat etter skatt = Driftsresultat – Skatt.

Hva brukes det til?

Resultat etter skatt er et viktig mål for å evaluere den faktiske fortjenesten som er tilgjengelig for virksomheten etter å ha tatt hensyn til alle kostnader og skatter. Det gir investorer og interessenter innsikt i virksomhetens lønnsomhet på et nettoresultatnivå.

Tips til å forbedre resultat etter skatt

1.    Kostnadskontroll: Reduser unødvendige driftskostnader og identifiser områder der det er mulig å effektivisere kostnadene.

2.    Skatteplanlegging: Utforsk muligheter for å optimalisere skattebetalinger gjennom lovlig skatteplanlegging og utnyttelse av tilgjengelige skattefordeler.

3.   Effektivisering av virksomheten: Identifiser og implementer tiltak for å forbedre effektiviteten i virksomheten, redusere sløsing og maksimere inntjeningen.

4.   Øke inntektene: Utforsk muligheter for å øke salget, forbedre prissettingen eller diversifisere produkttilbudet for å øke virksomhetens inntekter.

5.   Finansieringsstrategi: Vurder ulike finansieringsalternativer og optimaliser kapitalstrukturen for å redusere rentekostnader og forbedre resultat etter skatt.

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/