ROCE – Avkastning på sysselsatt kapital

Hva er ROCE?

ROCE, eller avkastning på sysselsatt kapital, er et mål som viser hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til den totale kapitalen som er investert i virksomheten. 

Det inkluderer både egenkapital og gjeldskapital og gir innsikt i virksomhetens evne til å generere avkastning på all kapital som er benyttet.

Slik regnes det ut

ROCE beregnes ved å dele driftsresultatet før renter og skatt (EBIT) med gjennomsnittlig kapital som er sysselsatt i samme periode og deretter multiplisere med 100 for å få prosent. Formelen er som følger:

 

ROCE = (Driftsresultat før renter og skatt / Gjennomsnittlig kapital) * 100.

 

Gjennomsnittlig kapital beregnes ved å ta summen av egenkapitalen og gjeldskapitalen ved begynnelsen og slutten av perioden og dele den på 2.

Hva brukes ROCE til?

ROCE er et viktig mål for å vurdere hvor godt en virksomhet genererer avkastning på all kapital som er benyttet, både gjeld og egenkapital. Det hjelper investorer og interessenter med å evaluere selskapets lønnsomhet og effektivitet i bruken av kapital. Høy ROCE indikerer at selskapet har en god kapitalutnyttelse og kan generere avkastning for både eiere og långivere.

Tips til å forbedre ROCE

1.    Forbedre lønnsomheten: Øk inntektene og/eller reduser kostnadene for å forbedre driftsresultatet.

2.    Optimal kapitalallokering: Evaluer lønnsomheten til ulike prosjekter eller investeringsmuligheter for å sikre at kapitalen blir brukt på de mest lønnsomme områdene.

3.   Effektivitetsforbedringer: Implementer tiltak for å forbedre effektiviteten og produktiviteten i virksomheten, for eksempel gjennom automatisering av prosesser eller opplæring av ansatte.

4.   Kapitalstruktur: Vurder sammensetningen av egenkapital og gjeldskapital for å optimalisere kapitalstrukturen og redusere finansiell risiko.

5.   Kontinuerlig overvåking: Følg med på ROCE over tid og identifiser trender eller avvik som kan kreve justeringer i virksomhetens strategi eller drift.

På Capassa

På Capassa – Din Digitale CFO får du alltid oppdatert oversikt over din bedrifts ROCE. Her kan du følge utviklingen av alle dine nøkkeltall og få avanserte prognoser for de neste 3 månedene. 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/