ROS – Fortjenestemargin

Hva er ROS

ROS står for Return on Sales, også kjent som fortjenestemargin på norsk. Det er en finansiell nøkkeltall som måler hvor mye fortjeneste en virksomhet genererer i forhold til inntektene. ROS er et viktig mål for å vurdere lønnsomheten og effektiviteten til virksomhetens drift.

ROS er en måling av virksomhetens fortjenestemargin, som viser hvor stor prosentandel av inntektene som blir til fortjeneste etter å ha trukket fra alle kostnader, inkludert driftskostnader, varekostnader og andre utgifter.

Slik regnes det ut

ROS beregnes ved å dele nettofortjenesten med inntektene og deretter multiplisere med 100 for å få prosent. Formelen er som følger:

 

ROS = (Nettofortjeneste / Inntekter) * 100

Hva brukes det til?

ROS brukes til å vurdere virksomhetens lønnsomhet og effektivitet i å generere fortjeneste fra inntektene. Det gir innsikt i hvor godt virksomheten administrerer kostnader og genererer overskudd i forhold til salget.

Tips for å forbedre fortjenestemarginen

1.    Redusere kostnader: Identifiser muligheter for kostnadsreduksjoner ved å effektivisere driftsprosesser, forhandle bedre avtaler med leverandører eller implementere kostnadsbesparende tiltak.

2.    Øke salgspriser: Vurder muligheten for å justere salgsprisene for å øke bruttomarginen og dermed ROS. Dette kan gjøres gjennom prisoptimalisering og verdiskapende tiltak.

3.   Produktivitetsforbedringer: Fokuser på å øke produktiviteten og effektiviteten i virksomhetens driftsprosesser for å redusere kostnader og øke fortjenestemarginen.

4.   Produkt- og tjenesteinnovasjon: Utvikle nye produkter eller tjenester som har høyere fortjenestemarginer og større etterspørsel fra markedet.

5.   Overvåke og justere kostnadsstruktur: Gjennomgå virksomhetens kostnadsstruktur regelmessig for å identifisere områder der kostnadene kan reduseres, og juster ressursallokeringen der det er nødvendig.

6.   Benchmarking: Sammenlign fortjenestemarginen med bransjestandarder og konkurrenter for å identifisere eventuelle gap og muligheter for forbedring.

 

Ved å fokusere på kostnadsstyring, effektivitet og verdiskapende tiltak kan virksomheten forbedre ROS og oppnå bedre lønnsomhet. Det er viktig å merke seg at tiltakene bør være i tråd med virksomhetens strategiske mål og markedets forhold.

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/