Varelagerets omløpshastighet

Hva er varelagerets omløpshastighet?

Varelagerets omløpshastighet, også kjent som lageromløpshastighet eller lagerrotasjon, er en økonomisk indikator som måler hvor mange ganger et selskap selger og erstatter sitt varelager i løpet av en bestemt periode. Det viser hvor effektivt selskapet klarer å håndtere og omsatte sitt varelager.

Varelagerets omløpshastighet er et mål på hvor raskt et selskap klarer å omsette sitt varelager. Det viser hvor mange ganger selskapet har solgt og erstattet sitt varelager i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år.

Slik regnes det ut

Varelagerets omløpshastighet beregnes ved å dele vareforbruket i en periode med gjennomsnittlig varelager for samme periode. Formelen er som følger:

 

Varelagerets omløpshastighet = Vareforbruket / Gjennomsnittlig varelager

 

Hvor gjennomsnittlig varelager = (Varelager IB + Varelager UB) / 2

Hva brukes det til?

Varelagerets omløpshastighet brukes til å vurdere effektiviteten og lønnsomheten av varelagerstyringen. Det gir innsikt i hvor raskt selskapet klarer å omsette varelageret og minimere lagringskostnader, risiko for utdaterte varer eller verdiforringelse av varer.

Tips for å forbedre varelagerets omløpshastighet

1.    Optimaliser varebestilling: Bruk prognoser og etterspørselsanalyse for å bestille riktig mengde varer for å unngå overbeholdning eller underbeholdning av lageret.

2.    Forbedre lagerstyring: Implementer effektive lagerstyringssystemer og -prosesser for å øke nøyaktigheten av varebeholdningen, redusere tap og forbedre tilgangen til varer.

3.   Implementer JIT-prinsippet: Vurder å bruke Just-in-Time (JIT) prinsippet for å minimere lagringstiden og kostnadene knyttet til varelageret. Dette innebærer å motta varer fra leverandører rett i tide for å møte kundens etterspørsel.

4.   Overvåk varer med lav omsetning: Identifiser og håndter varer med lav omsetning eller høyt lagringsbehov for å unngå kapitalbinding i langsomt bevegelige varer.

5.   Styrke samarbeidet med leverandører: Bygg sterke forhold til leverandører for å sikre pålitelig og rask levering av varer og redusere ledetidene.

 

Ved å øke varelagerets omløpshastighet kan selskapet forbedre lønnsomheten, redusere kapitalbinding i lager og effektivisere varelagerstyringen. Det er viktig å finne en balanse mellom å ha tilstrekkelig varebeholdning for å møte kundenes etterspørsel og unngå overbeholdning som kan påvirke selskapets likviditet og lønnsomhet negativt.

 

 

Få større finansiell innsikt med Din Digitale CFO – på https://www.capassa.com/

Les mer om økonomi, finans og nøkkeltall på https://www.capassa.com/akademi/

Capassa - Din Digitale CFO

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Din Digitale CFO gratis i 14 dager – helt uten forpliktelser eller liten skrift.