fbpx

Forskningsrådet i Norge tror på Capassa

Vi er glade for å kunngjøre at Capassa ble tildelt SkatteFUNN R&D-skatteinsentivordningen for 2020 og 2021 fra Forskningsrådet i Norge forrige uke. Dette gjør det mulig for Capassa å fortsette å fokusere på innovasjon og utvikling. Vi er takknemlige for at det finnes en slik ordning som støtter innovative selskaper i Norge. SkatteFUNN R&D-skatteinsentivordningen er et regjeringsprogram som er utformet for å stimulere til forskning og utvikling (FoU) i norsk handel og industri.

Takk til Sander J. Tufte og Bjørn Harald Pedersen for flott hjelp med søknaden!