bla

SkatteFUNN – Frist 1. sep

SkatteFUNN står for Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv og er et initiativ for å motivere norsk næringsliv til å bruke penger på forskning og utvikling (FoU). Det er viktig å legge merke til at SkatteFUNN ikke er en støtteordning begrenset til et gitt antall bedrifter, men er rettighetsbasert. Dette betyr at alle bedrifter som oppfyller kravene til ordningen vil få innvilget skattefradrag for relevante prosjekter. 

Hvem
Ordningen er åpen for alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret og skattepliktig i Norge.

Krav
For at et prosjekt skal kunne kvalifisere til SkatteFUNN må det:

  • være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet
  • utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
  • være til nytte for bedriften

Hva

  • SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt, for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.
  • Støtten gis enten i form av et skattefradrag eller en utbetaling over skatteoppgjøret dersom bedriften ikke er i skatteposisjon. Kostnadene må være dokumenterbare og må kunne gjenfinnes i et prosjektregnskap.
  • Prosjektregnskap og timelister må føres løpende, og kravet til Skatteetaten må attesteres av revisor. Fradragene gjelder kun for prosjekter som er godkjent av Forskningsrådet.
  • Det kan søkes om godkjenning for maksimalt fire år. Godkjenning gis normalt for inntil tre år av gangen, og i enkelte tilfeller for fire år.
  • Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

Når
Man kan i utgangspunktet opprette en søknad når som helst, men dersom man ønsker at den skal bli behandlet og gjelde fra samme regnskapsår er fristen 1. september. Dersom søknaden sendes inn etter 1. september vil man ikke være garantert svar før året etter.

Dersom virksomheten din oppfyller kravene anbefaler vi i Capassa at du søker om SkatteFUNN i dag!

Opprett en søknad hos forskningsrådet her!