fbpx

Økonomi

Driftsmargin

Hva er driftsmargin? Driftsmargin er en økonomisk nøkkelindikator som viser hvor mye av hver krone i inntekt som gjenstår etter at alle driftskostnader er trukket fra. Det kan også ansees som forholdet mellom driftsresultat og omsetning. Dette kan gi analytikere og investorer en idé om hvor lønnsom bedriften er. Slik regnes det ut Driftsmargin = […]

Driftsmargin Read More »

Innhenting av kapital

Hva er kapitalinnheting? Innhenting av kapital er prosessen der selskaper søker ekstern finansiering for å dekke sine økonomiske behov. Dette kan være nødvendig for å finansiere vekst, investeringer, driftsutgifter, restrukturering eller andre prosjekter som krever betydelige midler. Det finnes ulike metoder for å hente kapital, og valget avhenger av selskapets størrelse, bransje, finansielle situasjon og

Innhenting av kapital Read More »

Burn Rate

Hva er Burn Rate? Burn Rate refererer til hastigheten som et selskap bruker opp sin tilgjengelige kontantbeholdning for å finansiere driften før det oppnår positiv kontantstrøm fra virksomheten. Det kan også sees på som hvor mye penger et selskap taper per måned eller år. Burn Rate er ofte brukt i oppstartsselskaper og teknologiselskaper som ikke

Burn Rate Read More »

Sparetips

Vi er nå i en tidsepoke med høy inflasjon, høy styringsrente og det å sjekke bankkontoen kan gjøre litt ekstra vondt. Vi i Capassa har som mål å hjelpe, og spesielt i perioder hvor det er litt trangere kår. Derfor har vi samlet våre beste sparetips, for å sikre en stabil og voksende egenkapital i

Sparetips Read More »

Likviditet

Hva er likviditet? Likviditet er et begrep som beskriver hvor lett og raskt et selskap kan konvertere sine eiendeler til kontanter for å møte kortsiktige forpliktelser. Det er evnen til å betale regninger, gjeld og andre forpliktelser uten å forstyrre virksomhetens daglige drift. Slik måler man det Man kan måle sin likviditet med flere nøkkeltall,

Likviditet Read More »

Capassascore

Lurer du på hvordan bedriften din gjør det sammenlignet med resten av bransjen? I denne artikkelen presenterer vi Capassascoren – et nyttig verktøy som gir deg et helhetlig syn på selskapet ditt. Capassascore – en motivasjonsfaktor for å ta bedre finansielle valg Vi i Capassa har spesialutviklet et poengsystem for små og mellomstore bedrifter som bygger

Capassascore Read More »